top of page

REHABILITACJA  DZIECI

Pomoc dla dziecka

 

Rehabilitacja pozwala kształtować prawidłowy rozwój ruchowy dziecka zanim rozwiną się nieprawidłowe wzorce postaw i ruchu, ale także umożliwia korygowanie już istniejących zaburzeń rozwoju motorycznego i psychoruchowego dziecka.



 

VOJTA

 

PNF

 

PNF w pediatrii

 

KINESIOTAPING

bottom of page